Lider Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi San. Tic. Ltd. Şti.

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • Risk Analizi
 • İş Yeri Hekimliği
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Risk Analizi, Mesleki risklerin değerlendirilmesinde temel amaç, çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır.
 • İşyeri hekimi; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi ifade etmektedir.
 • İş Güvenliği Uzmanı; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade etmektedir.
 • Tüm işverenler; ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikelerle karşılaşılması gibi durumlarda önceden hazırladığı acil durum eylem planını uygulamak zorundadır.

Kısaca İş Güvenliği

Kamu ve Özel Sektör ayrımı yapmaksızın tüm çalışanlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alacaktır.

Kuralcı yaklaşımlar yerine önleyici yaklaşımlar esas alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımları izlenecektir.

İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılmaktadır.

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden Risk Değerlendirmesi yapılması zorunludur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm işyerlerinde Acil Durum Eylem Planı hazırlanması zorunludur.

Çalışanların belli aralıklarda sağlık gözetiminden geçirilmesi gerekmektedir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecektir.

Çalışanlar işyerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacaktır.

Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri, güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi  olmadan işe başlayamayacaktır.

Sunuş

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma hayatının öncelikli şartı ve tüm sosyal tarafların ortak sorumluluğudur.

Ülkemizde istatistiklerine göre 1.325.000 iş yeri faaliyet göstermektedir. Bu iş yerleri İş Sağlığı ve Güvenliği alanında değerlendirildiğinde bir yılda 62.903 iş kazasına rastlanmıştır. Yine bir yılda 533 meslek hastalığı meydana gelmiş ve 1.454 çalışan hayatını kaybetmiştir. Bu yaşanan acı olaylar sonucu ise bir yılda 1.516.024 iş günü kaybedilmiş ve maalesef 2.085 çalışan ise iş göremez hale gelmiştir. Kayıtlara geçmeyen iş kazalarının sayısı ise ülkemizde muamma durumundadır. Ona rağmen ülkemiz ekonomisine bir yılda 50 Milyar Lira civarı bir zarar verdiği tahmin edilmektedir. Her ne kadar maddi kayıplar telafi edilebilir olsa da maalesef kaybedilen hayatların telafisi olamamaktadır.

Ülkemizde ki işyerlerinin %99’u 250’nin altında çalışan istihdam eden KOBİ’lerden oluşmakta ve ülkemizde toplam çalışanların %84’ü bu iş yerlerinde istihdam edilmektedir. Asıl dikkat çekici olan ise ülkemizde meydana gelen iş kazalarının %80’i bu KOBİ’lerde meydana gelmektedir. Bu sebeple 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hazırlanmış ve kişi sayı sınırı olmaksızın her işyerine İş Sağlığı ve Güvenliği tedbiri alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Herkese kazasız, sağlıklı ve insanların ailelerinin yanına mutlu gittiği günler dileriz…

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Getirdikleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GETİRDİKLERİ
İŞVEREN AÇISINDAN GETİRDİKLERİ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN GETİRDİKLERİ
İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve bunun sürekliliğini sağlama. Ön şart olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetinden yararlanma.
Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate alma. İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili görüş verme ve aktif katılım sağlayabilme.
Risk Değerlendirme Raporlarını da göz önünde bulundurarak genel bir önleme politikası geliştirme. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda , gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma.
Mesleki risklerin önlenmesiiçin, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alma. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında temsil edilme.
Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapma. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeme.
İzleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme. Kendilerine verilen üretim ve korunmayla ilgili tüm araç ve donanımları doğru kullanma.
Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alma. İş gücü kaybı yaşamayarak sağlıklı bir yaşam sürme.
İş Yeri Güvenliği
İş Yeri Güvenliği
İşyeri hekimi; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi ifade etmektedir. İş Güvenliği Uzmanı; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade etmektedir. İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek zorundadır.
İş Yeri Güvenliği İş Yeri Güvenliği
İş Yeri Güvenliği İş Yeri Güvenliği İş Yeri Güvenliği
İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Tüm işverenler; ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikelerle karşılaşılması gibi durumlarda önceden hazırladığı acil durum eylem planını uygulamak zorundadır. Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
İncelediğiniz Sayfa : Anasayfa